Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมการถ่ายโอนภารกิจและการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วนให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านโยธาฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2556

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการอบรมการถ่ายโอนภารกิจและการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วนให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านโยธาฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอภิชาติ งามกมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 
     
   
   
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort