Submit
ภายในเว็บ กูเกิ้ล
 
 
 
 
 
 
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.พ. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว290 ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (ประกาศมาแล้ว 20 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.2/574 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร "อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว112 การให้ความช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/769 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว274 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 21 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว111 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว110 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว108 ขอรับเงินอุดหนุนจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว107 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2560 ที่ อจ 0023.3/ว109 แผนการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ประกาศมาแล้ว 22 วัน) ประเภท1
 
     
   
 
 
 
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort