ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 14 ม.ค. 2565

  แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ก... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมห... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการอ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 14 ม.ค. 2565

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานควา... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

ไม่มีข้อมูล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.อำนาจเจริญ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000009
คน
icon
วันนี้
0000013
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000013
คน
icon
เดือนนี้
0001448
คน
icon
ปีนี้
0001448
คน
icon
ทั้งหมด
0139714
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest