ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 17 พ.ค. 2565

  ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเง...

 • 17 พ.ค. 2565

  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประช...

 • 17 พ.ค. 2565

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

 • 17 พ.ค. 2565

  ขอให้ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข เข้าร่...

 • 17 พ.ค. 2565

  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อง...

 • 17 พ.ค. 2565

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

 • 17 พ.ค. 2565

  เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมา...

ไม่มีข้อมูล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.อำนาจเจริญ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000005
คน
icon
วันนี้
0000002
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000277
คน
icon
เดือนนี้
0001929
คน
icon
ปีนี้
0014848
คน
icon
ทั้งหมด
0153114
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest