ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 26 พ.ย. 2564

  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 26 พ.ย. 2564

  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้ารา... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 25 พ.ย. 2564

  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุค... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 25 พ.ย. 2564

  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 25 พ.ย. 2564

  ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 25 พ.ย. 2564

  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

 • 25 พ.ย. 2564

  การประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสร... (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)

ไม่มีข้อมูล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.อำนาจเจริญ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000004
คน
icon
วันนี้
0000007
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000048
คน
icon
เดือนนี้
0002858
คน
icon
ปีนี้
0024890
คน
icon
ทั้งหมด
0135105
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest