ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 17 ก.ย. 2564

  การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถ...

 • 16 ก.ย. 2564

  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุค...

 • 15 ก.ย. 2564

  นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสนับสนุนและพัมนากลไกก... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 15 ก.ย. 2564

  การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 15 ก.ย. 2564

  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 (M... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 15 ก.ย. 2564

  ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 14 ก.ย. 2564

  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบั... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.อำนาจเจริญ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000022
คน
icon
วันนี้
0000053
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000636
คน
icon
เดือนนี้
0001816
คน
icon
ปีนี้
0017480
คน
icon
ทั้งหมด
0127695
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest