ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • 20 ต.ค. 2564

  ประกาศผลการประเมินคคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ...

 • 20 ต.ค. 2564

  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให...

 • 20 ต.ค. 2564

  ขอส่งหนังสือ "คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือ...

 • 19 ต.ค. 2564

  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 19 ต.ค. 2564

  แจ้งกฎกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ตามความในพระรา... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 19 ต.ค. 2564

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

 • 19 ต.ค. 2564

  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ สถ.จ.อำนาจเจริญ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000006
คน
icon
วันนี้
0000006
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000006
คน
icon
เดือนนี้
0002014
คน
icon
ปีนี้
0020816
คน
icon
ทั้งหมด
0131031
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest