สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ปี

Share on Line
Share on Pinterest