ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.33002 แยกทางหลวงหมายเลข 3006-บ้านนิคมแปลง 3,4 หมู่ที่ 7,11 ตำบลชานุมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

Share on Line
Share on Pinterest