ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายบ้านดงสุวรรณ - ห้วยโท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

Share on Line
Share on Pinterest