น.ส.ณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ และนายชิราวุธ ผากา ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ รร.เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) , รร.เทศบาล 1 วัดเทพมงคล , รร.สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ รร.เทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) , รร.เทศบาลอำนาจ , รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก

Share on Line
Share on Pinterest