นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานของหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานของหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง
นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานของหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และบ้านไม้กลอน หมู่ 1 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

Share on Line
Share on Pinterest