นายฤทธิชัย หมุนสุข ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วยนายชิราวุธ ผากา นักส่งเสริมฯชำนาญการ ได้ออกติดตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ อบต.นาแต้ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะในการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขอใช้พื้นที่ในการจั

นายฤทธิชัย หมุนสุข ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วยนายชิราวุธ ผากา นักส่งเสริมฯชำนาญการ ได้ออกติดตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ อบต.นาแต้ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะในการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขอใช้พื้นที่ในการจั
นายฤทธิชัย หมุนสุข ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วยนายชิราวุธ ผากา นักส่งเสริมฯชำนาญการ ได้ออกติดตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ อบต.นาแต้ เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะในการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขอใช้พื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share on Line
Share on Pinterest