นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมซักซ้อมถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกลอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมซักซ้อมถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกลอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมซักซ้อมถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกลอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Share on Line
Share on Pinterest