สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ-บ้านพ่อลัย ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ 3, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพังงา-คำมักขอ ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 4, ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อจรัญ-บ้านพ่อใส ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ 5 และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 จำนวน 4 โครงการ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ( 13 มิ.ย. 2560 )

13 มิ.ย. 2560

Share on Line
Share on Pinterest